Showing posts with tag: Marketingplan

Marketingplan

  • Visioner kræver en strategi og strategier kræver en plan. Mange virksomheder kan være nok så gode til strategier og handling og alligevel falde igennem, fordi de mangler det administrative overblik.
  • Markedsføringsplanen er det centrale værktøj, hvis du ønsker et godt overblik over planlægning og styring af dine marketingaktiviter. Markedsføringsplanen skaber overblik over og sammenhæng mellem virksomhedens mål, strategi, aktiviteter og parametermix med henblik på at nå de stillede mål inden for et fastlagt tidsaspekt.
  • Ideen er simpel, med markedsføringsplanen skaber du et samlet overblik for dig, ledelsen og dine medarbejdere, over hvordan og med hvilke aktiviteter du vil påvirke markedet i den kommende tid.
  • Planen skal være dynamisk, så der er mulighed for at gribe hurtigt ind hvis der skal korrigeres i forløbet.
  • Men en god markedsføringsplan laves ikke på en time, det kræver at du afsætter tid til at tænke og planlægge. Hvad er der sket, hvad sker der lige nu og hvad skal der ske i fremtiden. Der skal fastsættes nogle klare mål, både kvantitative og kvalitative. Det er vigtigt at din markedsføringsplan er enkel og præcis.
  • Enhver markedsføringsplan bør som minimum indeholde situationsbeskrivelse, markedsføringsmålsætninger, markedsføringsstrategi, handlingsplan for markedsføringen, overholdelse af plan plus måling af effekt.