Sponsorering

  • Sponsorering er typisk en virksomhed, der yder støtte til en organisation, klub, forening, event eller institution. Støtten er ofte af økonomisk karakter, men kan også indeholde flere elementer, som fx udlån af medarbejdere til arrangementer, levering af udstyr eller at virksomheden vil promovere den sponsorerede internt og eksternt. Sponsering er nok mest kendt fra sportsverdenen, hvor en virksomhed støtter en klub eller person. Kendt som ukendt. Men i de senere par år er sponsorering blevet mere omfangsrigt, så man også ser sponsorater til kulturinstitutioner, velgørenhed, events, tv-programsponsorater, etc.
  • Det primære formål med de fleste sponsorater er eksponering og dermed kendskab. Men en anden vigtig ting, er at et sponsorat medfører positive associationer fra det sponsorerede til virksomheden. Så ens image skulle gerne forbedres som følge af et sponsorat.
  • Eksponering er dog langt fra alt i et sponsorat. Et sponsorat giver også nogle muligheder for at involvere medarbejdere, interessenter og kunder i selve sponsoratet. Dette er ofte de mest værdifulde sponsorater. Man kan bruge sponsoratet til VIP-events, møder med forretningsforbindelser eller integrere det synligt i virksomheden og involvere medarbejdere. Mulighederne er mange. Der er også mulighed for at bruge sponsoratet i markedsføringsmaterialet.
  • Sponsorering er ofte en særskilt disciplin og funktion i mange virksomheder. Dette er helt forkert. Dels skal de sponsorater man indgår, hænge sammen med virksomhedens generelle kommunikations- og marketingstrategi, og dels skal de integreres tæt sammen med virksomhedens øvrige marketingaktiviteter. Det er vigtigt at udnytte sponsorater på tværs i organisationen og på tværs af virksomhedens aktiviteter.
  • Mål effekten af dine sponsorater. Her er første step at lave konkrete målsætninger for sponsoratet. Det er vigtigt at man fra start gør sig klart hvad målsætningen er. Skal det sikre højere kendskab, flere kunder, højere loyalitet, bedre image, etc. Mål løbende sponsoratet, og evaluer sponsoratet med den sponsorerede.
Apologies, for this post the comments are closed