Sociale Medier | SOME

Sociale medier (forkortet SoMe) er internet-Apps (applikationer/programmer) der muliggør en hurtig udveksling af samtaler, billeder mm. mellem forskellige personer, kendte som ukendte. Forkortelsen; SoMe er første gang registreret af Dansk Sprognævn i 2012.

Andreas Kaplan og Michael Haenlein definerer sociale medier som ”en gruppe af internetbaserede applikationer, som er bygget på det ideologiske og teknologiske grundlag for web 2.0, hvilket muliggør skabelsen og udvekslingen af brugergeneret indhold”. En rød tråd, der går igen i alle definitioner af sociale medier, er en blanding af teknologi og social interaktion for indsamling af nyttige informationer for brugeren. Sociale medier skal være nemme at finde rundt i, og det skal også være nemt at skabe en dialog.

Apologies, for this post the comments are closed