Product placement

  • Product placement eller produktplacering går kort fortalt ud på at indgå aftaler med de personer og selskaber der står for produktionen af den film eller tv-udsendelse, du ønsker at få dit produkt vist i. Oftest er det film og tv-udsendelser med mange seere. Dette er med henblik på at få dit produkt eksponeret i en ”naturlig” brugssituation. Faktisk kan det have en uvurderlig betydning for produktet at det bliver vist i de rette omgivelser. Mange store brands har allerede haft stor succes med begrebet Product placement. Det er jo fx ikke helt tilfældigt at Krummerne har Ota Solgryn på morgenbordet og at James Bond skiftede sin Aston Martin ud med en BMW. Efter at Nokias mobiltelefon 7110 blev brugt i Matrix filmene i 1999, eksploderede salget af telefonerne på verdensplan. Hvad firmaerne helt præcis betaler for Product placement, forbliver en “forretningshemmelighed”.
  • Product placement har på mange måder fået en hård start i Danmark, men blomstrer mere end nogensinde i mange andre lande. I Danmark bliver begrebet da også vurderet til at blive mere og mere udbredt, som et alternativ eller supplement til traditionel markedsføring. Markedet indenfor Product placement i Danmark forventes at få stor vækst de næste mange år.
  • Product placement har dannet baggrund for bekymring i store dele af samfundet pga. at mange opfatter det som skjult reklame og som manipulering. Man bør dog ikke have den store bekymring, så længe man er opmærksom på markedsføringsloven § 1 om ”god markedsføringsskik”. En reklame skal være udformet så alle er klar over at der er tale om reklame. Det skal understreges, at Product placement ikke er skjult reklame, men er en lovlig reklamemulighed, så længe seerne eller lytterne får en klar og præcis information om, at der forekommer Product placement i programmet.
  • Vær omhyggelig med udvælgelsen af de medier, programmer, film, osv. jeres produkt skal indgå i. Vælger I en person til at promovere jeres produkt, skal I være opmærksomme på at personens image ”smitter” af på produktet og det er både på godt og ondt. Det samme gælder for film, tv-serier, etc.
Apologies, for this post the comments are closed