Performanceaftaler

  • En performanceaftale er en kontraktform med sit reklamebureau, mediebureau eller enkelte medier, hvor en del af den økonomiske betaling er baseret på opfyldelse af konkrete mål. Det kaldes også payment-by-result aftaler eller blot det danske ord: resultatbaseret betaling.
  • En performanceaftale handler dybest set om, at hvis det går godt for virksomheden på baggrund af en markedsføringsindsats, så smitter det økonomisk af på reklamebureauet. Og hvis det omvendt går dårligt, så æder reklamebureau en del af tabet i form af lavere indtjening.
  • Det handler altså om en fælles tro på både samarbejdet og det output, der kommer fra bureauet. Begge parter tror så meget på den valgte løsning, at man er økonomisk risikovillig.
  • Endvidere er en performance aftale også med til at man er enige om målene og har en fælles forståelse for, hvad der er vigtigt med markedsføringen.
  • De mål, der indgår i en performanceaftale kan være mange. Eneste kriterium er principielt at de er kvantitative og målbare. Det kan være marketingrelaterede mål som fx kampagneerindring, kendskab, loyalitet, respons, image og budskabsforståelse. Men det kan også være mere overordnede forretningsmål som fx salgsvolumen, omsætning og indtjening, eller måske værdiforøgelse af virksomheden som eksempelvis børsværdi.
  • Den økonomiske mulighed – eller risici – i en performanceaftale kan være skruet sammen på mange forskellige måder. Typisk vil det være en pulje på ca. 5 eller 10% af bureauets indtjening eller omsætning, der vil være i spil i en sådan aftale, og som dermed både kan betyde yderligere betaling hvis resultaterne overgår målene i aftalen, og modsat med et tab på tilsvarende. Der er dog intet i vejen for at en aftale kan være baseret på fx 50 % af avance eller omsætningen. Eller at aftalen udelukkende er baseret på betaling efter omsætningsstigning som følge af markedsføringsindsatsen.
  • Performanceaftaler er lidt i familie med begrebet no cure no pay, hvor kunden dybest set får en resultatgarranti og hvis resultatmålene ikke opnås, skal kunden intet betale.
  • Performanceaftaler og no cure no pay aftaler kan man vælge at anvende, tilbyde eller forhandle om på områder hvor kunde og bureau har vidt forskellige forventninger til en kampagnes resultater
Apologies, for this post the comments are closed