Udarbejdelse af Kundeanalyse

Hvor tilfredse er dine kunder? Hvordan opfatter de din virksomhed, dine produkter, din service? Hvad er vigtigt for dem? Hvad mener de at du kan gøre bedre? Hvor trofaste er de?

I stedet for at sidde og spekulere dig grøn i hovedet for at regne ud hvordan dine kunder tænker og hvad de synes om dig, hvorfor så ikke bare spørge dem? En kundeanalyse kan give dig svar på mange forskellige ting og giver dig et særdeles kvalificeret beslutningsgrundlag.

– udvikling af spørgeramme
– udvælgelse af respondenter
– dataindsamling
– databearbejdning
– udarbejdelse af rapport med konklusioner

KUNDEANALYSE kr. 22.995,-

Apologies, for this post the comments are closed