Kreativt medievalg

  • Anderledes og utraditionelle mediekanaler er ofte medier og kontaktpunkter, der endnu ikke eksisterer eller bliver brugt i reklamemæssig sammenhæng. Eller det kan være utraditionel brug af et allerede kendt medie. Derfor skal man enten opfinde sin helt egen og nye kontaktplatform, eller bruge de eksisterende medier på en anderledes måde, der vækker opmærksomhed i sin originalitet.
  • Mulighederne for at finde nye medier og kreativ anvendelse af de kendte medier er uendelige. Det handler basalt set om at kortlægge sin målgruppes adfærd og mediebrug, og derfra finde anderledes kontaktmuligheder.
  • Det valgte medie skal være relevant i forhold til afsenderen og kreativ idé. Jo højere relevans, jo større chance er der for høj positiv effekt.
  • Budskabet skal være tilpasset mediet. Vælger du f.eks. et medie, hvor din målgruppe er i kontakt med mediet kortvarigt, så skal budskabet også være kort og præcist. Principielt gælder samme regel, som ved brug af de traditionelle medier, nemlig at kommunikationen skal baseres på det enkelte medies styrke.
  • Som med alle andre marketinginvesteringer gælder det også ved brug af et anderledes kreativt medievalg, at man skal måle effekten på ens kommunikations- og forretningsmål. Ligesom ens valg og årsag til at bruge utraditionelle medier, er en prioritering der skal foretages på lige fod med ens øvrige aktiviteter, og de mål og den forventede effekt man måtte have her.
Apologies, for this post the comments are closed