Evaluering af kampagne

  • Start altid med en opsummering af kampagnen. Hvad var strategien, hvilke kommunikationskanaler blev anvendt, og hvad var det kreative koncept. Når man 5 måneder efter, lige skal have evalueringen frem igen er det rart med en opsummering af hvad kampagnen gik ud på.
  • Angiv de konkrete målsætninger for kampagnen og hold dem så op mod resultaterne. Og dette gælder både de kvantitative og kvalitative målsætninger.
  • Har du en ROI model, der beskriver det økonomiske afkast af marketingindsatsen, så få det med i evalueringen. Og foruden de tørre tal, så beskriv om det ønskede afkast er tilfredsstillende eller ej, og hvad der evt. kunne være gjort, for at resultatet var blevet anderledes
  • Mål respons på aktiviteten hvor det er muligt. Angiver man webadresse, så mål på hvor mange personer der var før kampagnestart på website, under selve kampagnen og ugerne efter kampagnen var slut. Gør det samme med antal kald telefonisk, antal forespørgsler, besøg i butik, transaktioner, osv.
  • Afslut altid evalueringen med learnings og anbefalinger på baggrund af den pågældende kampagne. Det er værdifuld information når man fremadrettet skal planlægge og udføre aktiviteter, så man får tilrettet sine fejl, men også igen husker at bruge de elementer som virkede positivt.
Apologies, for this post the comments are closed