Consumer generated content

  • Consumer generated content er et begreb, der dækker over, at det er forbrugerne, der står for udviklingen af reklame, medier og/eller indhold, for et brand, produkt, service, organisation eller virksomhed. Det udvikles uafhængigt af annoncøren, men dog kan man som annoncør arbejde med at sikre et incitament til at forbrugerne får lyst og rammer til udvikle ”content”
  • Fokus og interessen for Consumer generated content er opstået i erkendelse af, at den traditionelle form for markedsføring, hvor annoncøren kun fortæller om sig selv, ikke virker nær så troværdig, som hvis det er forbrugerne der fortæller historien. Content udviklet og fortalt af forbrugerne selv har altid virket mest troværdig, og med Internettets muligheder er det blevet hurtigt og let tilgengængeligt at få udbredt budskaberne til en stor skare af mennesker.
  • Content skal forstås meget bredt. Det kan være meninger, erfaringer, råd, kommentarer og historier. Måderne til at formidle budskaberne, er også mange. Det kan være i form af film, tekst, billeder, illustrationer, podcasts, etc.
  • Som annoncør har man forskellige muligheder for at fremme forbrugernes lyst til at lave deres eget content omkring brandet. Der er ikke nogen facitliste, men nogle af mulighederne kunne fx være et online community, hvor forbrugerne kan debattere og give råd omkring brug af dine produkter og services. Eller man kunne lade forbrugerne udvikle dine reklamer. Her kunne man stille enkelte rammer for reklamen og evt. udskrive en konkurrence for at fremme lysten, og derefter offentliggøre reklamerne på et kampagnesite.
  • Det stiller nogle krav til dig som annoncør, der vil arbejde med consumer generated content. Først og fremmest skal man turde lade forbrugerne fortælle historierne. Man overlader dermed ”magten” til forbrugerne, og har ikke mulighed for at redigere indholdet og budskaberne. Desuden skal man være proaktiv med henblik på at udvikle lysten til at forbrugerne vil udarbejde content, og ikke opstille for strenge rammer. Man skal gøre det let og attraktivt for forbrugerne.
  • Effekten af consumer generated content kan være stor. Der er gode muligheder for at historierne spreder sig hurtigt, specielt på Internettet. Det har elementer og fordele med sig, som man kender fra word-of-mouth markedsføring. Man bør også måle effekten, både mht. kvaliteten men også kvantiteten. Det er forholdsvis let at måle effekten online, mens offline kan være mere vanskeligt. Her kan det specielt være svært at måle word-of-mouth effekten, men det er dog muligt, særligt når man har med mindre målgrupper at gøre.
Apologies, for this post the comments are closed