Showing posts in category: Social Media

Social Media Stats – October 2018

Social Media Stats Worldwide - October 2018

Social Media Stats Worldwide – October 2018

Facebook
66.67%

Pinterest
13.04%

Twitter
8.63%

YouTube
7.49%

Instagram
1.87%

Tumblr
1.08%

Kilde: Statcounter

Social Media Stats in Denmark - October 2018

Social Media Stats in Denmark – October 2018

Facebook
73.21%

Pinterest
14.1%

YouTube
3.49%

Twitter
3.3%

Tumblr
2.19%

Instagram
2.09%

Kilde: Statcounter

Sociale medier vs. Industrielle medier

Folk henter information, nyheder, og meget mere, fra de elektroniske medier så vel som det trykte medie. De trykte medier kender vi som aviser, bøger og blade. Sociale medier skiller sig ud fra industrielle medier og ”traditionelle medier”, så som tv, aviser og film, da det er relativt billigt og tilgængeligt for alle, at udgive eller finde informationer sammenlignet med de industrielle medier, der generelt kræver specielle ressourcer for udgivelse. Noget der ligger fælles for både det sociale og industrielle medier er at de kan nå både et stort og lille publikum; for eksempel kan en blog eller et tv show nå nul eller millioner af mennesker. De understående punkter kan hjælpe med at beskrive forskellen eller lighederne mellem det sociale og industrielle medier:

Rækkevidde – Både sociale og industrielle medie teknologier er i stand til at nå et bredt globalt publikum. Industrielle medier følger dog typisk en speciel arbejdsform, produktion, og formidling, hvorimod er det sociale medie i dets natur mere vidtstrakt, mindre hierarkisk altså mindre struktureret, ikke så opsat eller uden nogen speciel rangordning, der udmærker sig ved flere punkter af produktion og nytte.
Tilgængelighed – Midlerne til de industrielle medier kommer for det meste fra regeringen eller privat ejede firmaer, hvorimod de sociale medier er tilgængelige for offentligheden, her er kun lidt eller ingen omkostninger.
Brugervenlighed – Det industrielle medie produktion kræver ofte specielle færdigheder og/eller viden om emnet. Omvendt kræver de fleste sociale medier ikke nogen form for specielle færdigheder og/eller viden, eller kræver kun få forbedringer af allerede eksisterende færdigheder; i teorien kan alle med adgang betjene produktionen af sociale medier.
Tid – tiden mellem produktion og offentliggørelsen af data fra de industrielle medier kan vare lang tid som dage, uger og endda hele måneder, det er en meget lang ventetid sammenlignet med sociale medier hvor der kan komme svar næsten med det samme, hvilket gør at kun brugerne kan være skyld i sene opdateringer og svar. Men industrielle medier er begyndt at adoptere principper fra de sociale medier hvilket med tiden kan betyde at dette koncept ikke længere vil kunne bruges.
Varighed – Et industrielt medie der er offentliggjort kan ikke som sådan ændres, for når først en artikel i et magasin er trykt og udgivet kan man ikke ændre i det, hvorimod sociale medier kan blive ændret næsten med det samme efter offentliggørelsen, ved tilføjelser og/eller kommentarer. Medier udgør en interessant blanding af sociale og industrielle medier. Nogen privatejede aviser, radioer og tv-kanaler drives af fagfolk, mens andre drives af amatører. De bruger både sociale og industrielle medier
I sin bog fra år 2006: ”The wealth of Networks: How social production transforms markets and freedom” analyserer forfatteren Yochai Benkler(professor ved Harvard law school) mange af disse forskellige overstående punkter og deres konsekvenser i forhold til den økonomiske og politiske frihed ved sociale medier. Benkler gør som mange andre akademikere og bruger det nye begreb network economy eller network information economy til at beskrive den underliggende økonomiske, sociale og teknologiske karakteristika af hvad der er kendt som Sociale medier.

Tim Berners-Lee(britisk fysiker, computer forsker, MIT profosser + opfinderne af world wide web) har udtalt: ”faren ved social networking sider er at de ikke tillader deres brugere at udveksle data fra en side til en anden”. Han argumenterer også mod sociale netværk der vokser sig for store og bliver til et medie monopol da dette har tendens til at begrænse innovationen. Der er nogle forskellige statistikker der er lavet over sociale mediers brugen og effektivitet for privat personer over hele verden. Nogen af de nyeste statistikker lyder som følgende:

22 % af alt tid der bliver brugt online i USA bruges på sociale netværker[kilde mangler].

Et totalt antal på 234 millioner mennesker i alderen fra 13 og opefter i USA brugte mobile enheder i december 2009[kilde mangler].

Twitter udgav mere end en milliard tweets i december 2009 og gennemsnitligt over 40 millioner tweets per dag[kilde mangler].

Over 25% af USA’s internetside visninger var på en af største sociale netværk sider i december 2009. De gik fra 13,8% fra året før[kilde mangler].

Australien har et af de højeste forbrug af sociale medier i verden. I forhold til brugen af Facebook rangerer Australien højest med næsten 9 timer om måneden pr. bruger fra over 9 millioner brugere[kilde mangler].

Antallet af brugere af sociale medier i alderen 65 og op efter voksede med 100% igennem 2010, så der nu er en ud af fire personer i den aldersgruppe der er en del af en social netværks side

Social Media, Sociale Medier

  • Social media – eller på dansk, sociale medier, er medier, der understøtter menneskers sociale relationer. Det er medier, der kun eksisterer fordi de er skabt til at blive brugt af mennesker. Sociale medier er kendetegnet ved interaktion, fællesskab, åbenhed og involvering.
  • Blandt de mest kendte sociale medier, finder man LinkedIn og MySpace. Det er meget brede medier, men der findes også mange niche media indenfor fx sportsgrene, musik og erhverv. Fælles for mange af disse sociale medier, er at de ofte er globale. De gør det altså muligt for mennesker at skabe kontakt til andre personer verden over. Her kan de dele viden, interesser, tips og kontakter. Social media som begreb, er i dag meget fokuseret på online verdenen.
  • For virksomheder – og dermed annoncører – er der flere forskellige muligheder for at gøre brug af sociale medier. Det åbner muligheden for at skabe kontakt til personer, som er interessante som kunder, ambassadører eller influenter. Dels åbner det nogle muligheder for at skabe virale effekter – altså spredt et budskab til en bestemt målgruppe. Sociale medier giver endvidere mulighed for at involvere og skabe dialog med personer, om fx produktudvikling, kampagner og service.
  • Vælger man som virksomhed at engagere sig indenfor sociale medier, skal man være indstillet og forberedt på, at man ikke kan styre budskabet. Man vælger at give ordet frit, og lade det være op til alle, at give deres mening til kende offentligt. Er historierne positive har det naturligvis en høj effekt, mens de negative historier også hurtigt kan sprede sig. Man skal altså gøre op med sig selv, inden man begynder at arbejde med social media, om man tør lade historierne få frit spil. Omvendt kan man selvfølgelig sige, at initierer man det ikke selv, så gør brugerne det måske, uden man som virksomhed har været med til at præge debatten og retningen.
  • Som virksomhed kan man vælge flere metoder til at arbejde med sociale medier. Man kan enten arbejde med de eksisterende og kendte sociale medier, eller man kan starte sine egne. Vælger man det sidste, stiller man principielt et ”social media univers” til rådighed for brugerne, hvorefter det er brugerne selv der står for indholdet. Fordelen ved det er, at brugerne færdes i ens eget univers, og man dermed får en masse viden, historier, anbefalinger og tips fra brugerne. Dermed får man også skabt en større relation til brugerne, idet de vil anse det som positivt, at virksomheden stiller universet til rådighed for dem uden indblanding.
  • Sociale medier er søgeordsvenlige (SEO). Der vil være lettere at finde dig på nettet og du vil fremkomme flere steder, og der vil derfor blive skabt mere trafik til dit site.

Kontakt os for at høre mere om aktiv brug af sociale medier i din virksomhed