Showing posts in category: Co-branding

Co-branding

  • Co-branding er en strategi, hvor to eller flere brands vælger at slå sig sammen med fælles markedsføringsaktiviteter, med henblik på at opnå større og gensidig opmærksomhed og samtidig styrke de positive associationer for hvert brand.
  • Co-branding kan være effektfuldt til at nå nye målgrupper, men også til at udbygge og forstærke ens position overfor sin eksisterende målgruppe.
  • Samarbejdet kan være kortvarigt med f.eks. konkrete kampagneaktiviteter. Det kan også være af mere langvarig, strategisk karakter og omfatte mere end markedsføring. F.eks. produktudvikling, service og onlineløsninger.
  • Inden man vælger Co-branding, er der flere overvejelser man skal gøre sig. F.eks. det brand man påtænker at samarbejde med. Har det en værdiposition, der ligger nær en selv? Vil målgruppen opfatte det naturligt at se de to brands sammen? Hvad vil vi gøre, hvis det brand vi samarbejder med kommer i “modvind”? Gør fordele og ulemper klart inden samarbejdet starter.
  • Husk det skal være en Win-Win situation. Der kan godt være en dominerende part i samarbejdet, men alle parter skal have positiv effekt ud af Co-branding. Opstil målsætninger og mål effekten. Evaluer partnerskabet jævnligt.